Principis bàsics sobre nutrició per mascotes

 

 NUTRIENTS ESSENCIALS

 

AIGUA

L'aigua és el nutrient més important per a la supervivència dels animals. S'obté a partir dels aliments, del metabolisme i en beure. És necessària per als processos metabòlics (1) i reaccions químiques que es produeixen en l'organisme, per a la regulació de la temperatura corporal i fonamental per a la digestió.


ENERGIA

És el factor més important de la dieta si exceptuem l'aigua. Les principals fonts d'energia són els carbohidrats i els greixos.

Carbohidrats .- Presents en les plantes, són una excel·lent font d'energia per a l'organisme. Han d'estar presents en la dieta en quantitat suficient de manera que les proteïnes puguin emprar-ne per a la reparació i creixement dels teixits i no per obtenir energia.

La fibra dietètica, material vegetal format per diversos tipus de carbohidrats, no és imprescindible per als nostres gossos i gats però és necessària perquè el tracte intestinal funcioni adequadament. La millor dieta és la que inclou fibra moderadament fermentable (polpa de remolatxa, arròs integral) ja que contribueix a mantenir sa l'intestí gruixut. Les dietes amb fibres molt fermentables donen lloc a deposicions de mala qualitat.

Greixos .- Són els nutrients amb major concentració energètica que juntament amb els carbohidrats cobreixen les necessitats energètiques de l'animal. Es dipositen sota la pell, al voltant dels òrgans vitals i en les membranes que envolten l'intestí.


PROTEINES I AMINOÀCIDS

Les proteïnes són els components estructurals principals del cabell, pell, ungles, tendons, lligaments i cartílags. Cal una ingesta regular donat que les proteïnes de l'organisme estan en constant canvi, de manera que puguin mantenir-se els processos metabòlics i la conservació i creixement dels teixits.

Els aminoàcids són utilitzats per sintetitzar proteïnes. Hi ha dos tipus d'aminoàcids:

• Essencials .- No poden sintetitzar-se en l'organisme i s'han d'aportar en la dieta.
• No essencials .- Es sintetitzen en l'organisme i poden aportar en la dieta.

Les proteïnes d'alta qualitat són molt digestibles i aporten tots els aminoàcids essencials. Com més gran sigui la qualitat de les proteïnes de la dieta menor serà la quantitat que necessiten els nostres animals per cobrir les seves necessitats d'aminoàcids essencials. La calor empleat durant la fabricació dels aliments comercials pot danyar les proteïnes, reduint la disponibilitat d'aminoàcids.


VITAMINES

Són molècules orgàniques necessàries en minúscules quantitats. Actuen com enzims(2), precursores enzimàtiques(3) i coenzims(4). S'obtenen a través dels aliments i no poden sintetitzar. Hi ha dos tipus:

• Liposolubles .- Es digereixen i s'excreten per les deposicions.
• Hidrosolubles .- Es absorbeixen a l'intestí prim i s'excreten per l'orina.


MINERALS

Són elements inorgànics essencials per als processos metabòlics de l'organisme.

Funcions:

• Activen reaccions catalitzades enzimàticament.
• Proporcionen suport esquelètic
• Col·laboren en la transmissió nerviosa i en les contraccions musculars.
• Formen part de certes proteïnes transportadores i hormones.

Hi ha dos tipus de minerals:

• Macrominerals .- Estan presents en quantitat apreciable en l'organisme (calci, fòsfor, magnesi, sofre, ferro, sodi, potassi i clorur).

• Microminerals .- També anomenats oligoelements, són un ampli grup de minerals presents en l'organisme en una quantitat molt petita. Es requereix la seva administració en la dieta en quantitats mínimes.(1) conjunt de reaccions bioquímiques i processos fisicoquímics que tenen lloc en una cèl·lula i en l'organisme.
(2) proteïna que catalitza les reaccions bioquímiques del metabolisme.
(3) Substàncies fisiològicament inactius que poden convertir-se en enzims actives.
(4) petites molècules orgàniques que actuen com a intermediaris metabòlics.


Bibliografia: "NUTRICIÓ CANINA I FELINA. Guia per a professionals dels animals de companyia. "Case, Carey, Hirakawa, Daristotle.